ikona 801 011 254
ikona

Windykacja krajowa

WINDYKACJA KRAJOWA - Windykacja na koszt dłużnika

Windykacja należności B2B i B2C w obrocie krajowym prowadzona przez EuroWindykację ma na celu skuteczne i szybkie wyegzekwowanie zadłużenia. Naszym celem jest pomoc Wierzycielom w odzyskiwaniu nalezności od dłużników krajowych. Prowadzimy postępowania windykacyjne w oparciu o umowę rezultatu. Dłużnik ponosi koszty postępowania windykacyjnego. W przypadku konieczności wszczęcia i przeprowadzenia kompleksowego postępowania sądowego i egzekucji przeciw dłużnikowi, oferujemy pełną obsługę prawną wierzytelności na wszystkich etapach postępowania.

WINDYKACJA POLUBOWNA
Windykacja przedsądowa prowadzona jest na rzecz Klienta do momentu odzyskania należności w trybie polubownym. Po odzyskaniu należności od dłużnika dla Klienta oraz zakończeniu postępowania windykacyjnego dłużnik zostaje obciążony kosztami postępowania windykacyjnego. Działania windykacyjne obejmują czynności formalne wykonywane wobec dłużnika - m.in. wezwanie dłużnika do zapłaty należności, negocjacje telefoniczne, bezpośrednie rozmowy z dłużnikiem dokonywane m.in. w miejscu siedziby dłużnika lub w miejscu jego faktycznego zamieszkania. Usługa windykacji pozasądowej jest prowadzona przez co najmniej 90 dni.
W przypadku bezskutecznej windykacji w trybie polubownym, sprawa może być przez naszych prawników skierowana do trybu sądowego i egzekucyjnego.

WINDYKACJA SĄDOWA

Oferujemy profesjonalną obsługę potępowania sądowego o zapłatę należności w trybie nakazowym lub upominawczym oraz w trybie pełnym o ile wymagają tego okoliczności sprawy. Warunki obsługi sprawy sądowej i egzekucyjnej ustalane są zawsze indywidualnie z Wierzycielem.

WSPOMAGANIE EGZEKUCJI KOMORNICZEJ

Etap egzekucyjny polega na prawidłowej obsłudze sprawy na etapie egzekwowania roszczenia przez właściwego komornika w drodze tzw. wsparcia komorniczego. Naszym zadaniem jest aktywna pomoc w poszukiwaniu majątku dłużników celem ułatwienia komornikowi spieniężenia majątku dłużnika i odzyskania środków finansowych dla naszego Klienta. W tym celu korzystamy zarówno z własnych wewnętrznych informacji o dłużniku pozyskanych w toku postępowania, jak również z informacji otrzymanych w toku wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania dłużnika lub prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej / miejscu siedziby dłużnika, jak również wskutek innych czynności operacyjnych.

 

W przypadku zainteresowania windykacją krajową - zapraszamy do kontaktu lub przekazania zlecenia windykacji on-line

Pytania? Zadzwoń 801 011 254 lub napisz e-mail: kontakt@eurowindykacja.pl

newsletter Newsletter

Informacje o nowościach - podaj swój adres e-mail.
logo logo logo logo logo