ikona 801 011 254
ikona

Zamówienie pieczęci on-line

PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA CELEM ZAMÓWIENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ


POLA OZNACZONE GWIAZDKĄ * SĄ OBOWIĄZKOWE.  
Nazwa firmy:*
Adres firmy:*
NIP:*
Imię i nazwisko:*
Telefon:*
Email:*
Kod z obrazka:*

Promocja:*

Wybieram wersję językową pieczęci:*

angielsko-niemiecką
polską
rosyjsko-ukraińską

Wybieram wersję pieczęci:*

plik graficzny
automat stemplarski

Oswiadczenie*


Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Ogolnym Użytkowania Pieczęci Prewencyjnej oraz Regulaminami Promocyjnymi (w przypadku zawarcia umowy na warunkach promocyjnych i zaznaczenia opcji Promocja w Formularzu) oraz zobowiązuję się do terminowego regulowania należności z tytułu użytkowania pieczęci prewencyjnej na podstawie faktur VAT wystawianych przez Użyczającego pieczęć prewencyjną oraz do używania pieczęci prewencyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem, zapisami Regulaminu Ogólnego oraz Regulaminu Promocyjnego (w przypadku zawarcia umowy na warunkach promocyjnych i zaznaczenia opcji Promocja w Formularzu) oraz zgodnie przepisami prawa. Upoważniam użyczającego pieczęć prewencyjną do wystawiania faktur VAT z tytułu użytkowania pieczęci bez swojego podpisu. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza umowa podlega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile nie dokonam wypowiedzenia umowy zgodnie z Regulaminem Ogólnym i Regulaminami Promocyjnymi (w przypadku zawarcia umowy na warunkach promocyjnych i zaznaczenia opcji Promocja w Formularzu) .

Wyrażam zgodę na miesięczny abonament*39 PLN


49 PLN


79 PLN


99 PLN

Imię i nazwisko (Podpis):*
newsletter Newsletter

Informacje o nowościach - podaj swój adres e-mail.
logo logo logo logo logo