Wyślij
zapytanie
infolinia
801 011 254

Zamówienie pieczęci on-line


PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA CELEM ZAMÓWIENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ


LOGO EuroWindykacja POLA OZNACZONE GWIAZDKĄ * SĄ OBOWIĄZKOWE.  
Nazwa firmy:*
Adres firmy:*
NIP:*
Imię i nazwisko:*
Telefon:*
Email:*
Promocja:*
Nie wybieram promocji,
Wybieram Promocję START i akceptuje warunki Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Promocji
Wybieram Promocję 3x0 i akceptuje warunki Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Promocji 3x0
Wybieram Promocję 3x1 i akceptuje warunki Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Promocji 3x1
Wybieram wersję językową pieczęci:*
angielsko-niemiecką
polską
rosyjsko-ukraińską
Wybieram wersję pieczęci:*
plik graficzny
automat stemplarski

Oswiadczenie*


Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Ogolnym Użytkowania Pieczęci Prewencyjnej oraz Regulaminami Promocyjnymi (w przypadku zawarcia umowy na warunkach promocyjnych i zaznaczenia opcji Promocja w Formularzu) oraz zobowiązuję się do terminowego regulowania należności z tytułu użytkowania pieczęci prewencyjnej na podstawie faktur VAT wystawianych przez Użyczającego pieczęć prewencyjną oraz do używania pieczęci prewencyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem, zapisami Regulaminu Ogólnego oraz Regulaminu Promocyjnego (w przypadku zawarcia umowy na warunkach promocyjnych i zaznaczenia opcji Promocja w Formularzu) oraz zgodnie przepisami prawa. Upoważniam użyczającego pieczęć prewencyjną do wystawiania faktur VAT z tytułu użytkowania pieczęci bez swojego podpisu. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza umowa podlega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile nie dokonam wypowiedzenia umowy zgodnie z Regulaminem Ogólnym i Regulaminami Promocyjnymi (w przypadku zawarcia umowy na warunkach promocyjnych i zaznaczenia opcji Promocja w Formularzu) .

Wyrażam zgodę na miesięczny abonament*39 PLN


49 PLN


79 PLN


99 PLN

Imię i nazwisko (Podpis):*
Newsletter
Informacje o nowościach - podaj nam swój e-mail:Dołącz do nas

EuroWindykacja EW COLLECTIONS Sp. z o.o. - Racławicka Center B2, ul. Skarbowców 23A, 53-025 Wrocław
Infolinia: 801 011 254
Live Chat