ikona 801 011 254
ikona

Dla dłużnika

Sekcja dla dłużnika

W przypadku otrzymania pisma z EuroWindykacji prosimy o niezwłoczny kontakt z nami:

 • telefoniczny:

  71 758 20 50

  71 758 22 53

  71 758 20 52

 • e-mail: legal@eurowindykacja.pl
 • listownie na adres EuroWindykacja EW COLLECTIONS Sp. z o.o. Sp.K.
  ul. Rysia 1a
  53-656 Wrocław 
  z dopiskiem - numer sprawy ..... (proszę podać numer sprawy znajdujący się na wezwaniu). w celu wyjaśnienia sprawy zadłużenia.
  Prosimy o przygotowanie przed nawiązaniem kontaktu z nami informacji niezbędnych do prawidłowego wyjaśnienia sprawy.

 


Wpłaty należności należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu do zapłaty w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w tym dokumencie.

Należy pamiętać, że brak zapłaty oraz kontaktu ze strony dłużnika spowoduje przewidziane prawem konsekwencje dla dłużnika.

newsletter Newsletter

Informacje o nowościach - podaj swój adres e-mail.
logo logo logo logo logo