ikona 801 011 254
ikona

Blog

Outsourcing windykacji, czyli jak zwalczyć ból głowy dyrektora finansowego

Outsourcing windykacji, czyli jak zwalczyć ból głowy dyrektora finansowego

Data dodania: 10.10.2023

Zarządzanie wierzytelnościami i procesy windykacyjne wdrażane są w przedsiębiorstwach w różny sposób i z różnym skutkiem. Zespoły finansowe zajmujące się tematyką windykacyjną często potrzebują wsparcia zewnętrznego, co nie zawsze komunikowane decydentom w danej firmie. W efekcie windykacja może nie zawsze być prowadzona w sposób efektywny i może to prowadzić do sytuacji kryzysowych oraz zachwiania cash flow.

Dlatego też outsourcing usług windykacyjnych od dekad ma się bardzo dobrze i przy odpowiedniej synergii współpracy firmy wierzyciela z firmą windykacyjną realizuje cele niezbędne dla prawidłowego zarządzania należnościami.   


Ból głowy dyrektora finansowego w firmie produkcyjnej lub  usługowej to również wierzytelności, dlatego też postanowiliśmy przybliżyć nieco tematykę i skłonić do refleksji nad strategią zarządzania należnościami oraz postulujemy nawiązanie partnerskiej relacji z firmą windykacyjną w zakresie outsourcingu windykacji.
Nawet pomimo posiadania przez wierzyciela własnych struktur windykacyjnych, często dopiero zewnętrzne działania wyspecjalizowanego podmiotu prowadzą do skutecznego nawiązania kontaktu z dłużnikami - a w konsekwencji odzyskania długu.  

W naszej dwudziestokilkuletniej praktyce wielokrotnie zwracamy uwagę na to, że dyrektorzy finansowi (CFO) i księgowi w polskich firmach często napotykają na wyzwania związane z dłużnikami B2B w transakcjach transgranicznych oraz krajowych.

Postaramy się przedstawić te wyzwania jako wątki przytoczone poniżej.

Rozpoznawanie ryzyka niewypłacalności: ocena, które kontrakty czy klienci stanowią większe ryzyko niewypłacalności, może być trudna i wymaga precyzyjnej analizy finansowej. Outsourcing windykacji umożliwia firmie profesjonalne i precyzyjne ocenianie ryzyka niewypłacalności, co jest kluczowe dla uniknięcia strat związanych z nieuregulowanymi należnościami.

Skuteczna windykacja może poprawić płynność finansową firmy, zapewniając jej zdolność do terminowej regulacji płatności wobec dostawców, co jest istotne dla zachowania dobrych relacji z partnerami biznesowymi.

Ocena wiarygodności informacji od dłużników: dłużnicy mogą dostarczać różnorodne informacje dotyczące swojej sytuacji finansowej, a ich wiarygodność może być trudna do zweryfikowania.

Proponujemy usługę weryfikacji w abonamencie - sprawdź


Wpływ na relacje z dostawcami
– zarządzanie płynnością finansową: opóźnione płatności od klientów mogą wpłynąć na zdolność firmy do terminowego regulowania płatności wobec dostawców, co może narazić na ryzyko relacje z kluczowymi partnerami i ogólnie na płynność finansową firmy, co wymaga uważnego planowania i zarządzania środkami.

Ryzyko restrukturyzacji
: jeśli dłużnicy stoją w obliczu trudności finansowych, firma może zostać wciągnięta w procesy restrukturyzacji, co wymaga zrozumienia skomplikowanych aspektów finansowych i prawnych. Firma windykacyjna o międzynarodowym zasięgu może pomóc w zrozumieniu skomplikowanych aspektów finansowych i prawnych związanych z procesami restrukturyzacji, co minimalizuje ryzyko dla firmy wierzyciela.

Wycena zapasów: dłużnicy mogą wpływać na dokładność wyceny zapasów. Outsourcing windykacji może przyczynić się do dokładniejszej wyceny zapasów, co poprawia wiarygodność raportów finansowych i wyników firmy.

Kontrola procesu windykacji: skuteczna windykacja długów B2B może być złożona, a niewłaściwe podejście może narazić firmę na straty. W zależności od profilu dłużnika, konieczne może być dostosowanie strategii windykacji, co wymaga elastyczności i kreatywności. Dodatkowo, zapewnienie odpowiedniej wiedzy i szkoleń dla zespołu finansowego dotyczących zarządzania dłużnikami może być kluczowe dla efektywnego rozwiązywania problemów. Profesjonalna firma windykacyjna dostosowuje strategię windykacji do specyfiki dłużnika, co minimalizuje ryzyko strat.

Monitorowanie trendów w płatnościach: analiza trendów w płatnościach od klientów może pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów wcześniej i zaplanowaniu odpowiednich działań.

Zmiany w przepisach prawnych: dynamiczne zmiany w przepisach dotyczących dłużników i windykacji mogą wpłynąć na strategie i procesy firmy.

Działania prawne: w przypadku trudnych dłużników, konieczność podjęcia działań prawnych może być skomplikowana i wymagać współpracy z prawnikami oraz znajomości przepisów prawa.  Outsourcing windykacji może ułatwić firmie przeprowadzenie tego procesu z jak największą korzyścią dla wierzyciela.

Skomplikowane procedury sądowe
: ewentualna potrzeba wdrożenia procedur sądowych w celu odzyskania płatności od dłużników zagranicznych może być długotrwała i kosztowna. Pojawia się wówczas problem z dochodzeniem w różnych jurysdykcjach: w zależności od kraju, procedury egzekucji długów mogą się znacząco różnić, co komplikuje proces odzyskania płatności. Zrozumienie kulturowych oczekiwań i norm może być także kluczowe podczas negocjacji z dłużnikami zagranicznymi.

Wizerunek firmy: niewłaściwe zarządzanie długami może wpłynąć na wizerunek firmy wśród klientów i partnerów biznesowych. Współpraca z profesjonalnym i doświadczonym podmiotem windykacyjnym pomaga w zachowaniu dobrego image firmy.

Negocjacje i relacje z klientami:
znalezienie równowagi między egzekwowaniem płatności a utrzymaniem dobrych relacji z klientami może być nie lada wyzwaniem. Udział firmy windykacyjnej  w procesie ułatwia rozdzielenie emocji od faktów i pozwala na świeże spojrzenie na współpracę i procesy.

Raportowanie i analiza danych:
skomplikowana struktura danych dotyczących dłużników może wymagać zaawansowanych narzędzi do analizy i raportowania. Profesjonalna firma windykacyjna dysponuje takimi narzędziami pozwalającymi na prawidłową ocenę standingu dłużnika.

Wpływ na plany rozwoju:
opóźnienia w płatnościach mogą wpłynąć na zdolność firmy do realizacji planów rozwoju i inwestycji. Udział zewnętrznej firmy windykacyjnej najczęściej wspomaga proces rozwoju firmy wierzyciela.

Zarządzanie stresem:
ciągłe zmagania z dłużnikami mogą generować stres i presję na zespołach finansowych, co wymaga odpowiedniego wsparcia i zarządzania stresem.

Różnice w terminach płatności: przyjęte zwyczaje dotyczące terminów płatności mogą się znacznie różnić w różnych krajach, co może wpłynąć na cash flow.

Rozwiązanie powyższych problemów wymaga bieżącego monitorowania sytuacji, elastyczności w podejściu do transakcji zagranicznych oraz zdolności do szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków. Współpraca z ekspertami ds. międzynarodowego handlu i prawnikami specjalizującymi się w zagranicznych transakcjach może znacząco pomóc w osiągnięciu sukcesu. Zewnętrzna firma windykacyjna dysponuje zasobami, które często nie znajdują się w gestii wierzyciela.

Dlatego też postulujemy nawiązanie współpracy z wyspecjalizowaną firmą windykacją, posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania należnościami podwyższonego ryzyka i windykacji międzynarodowej oraz krajowej. W ramach linii biznesowej EuroWindykacja zajmujemy się windykacją od roku 2005.

Zapraszamy do współpracy z nami dyrektorów finansowych i głównych księgowych, dla których windykacja to nie tylko zwykła usługa, lecz zespół niezbędnych z punktu widzenia nowoczesnej firmy  narzędzi do skutecznego zarządzania należnościami.

Bezpłatna konsultacja – wystarczy wypełnić formularz, a niezwłocznie skontaktujemy się, aby przedstawić naszą propozycję współpracy partnerskiej z klientem.
Zapraszamy także do kontaktu - 799 087 001 lub 71 758 20 50.

Wypełnij formularz kontaktowy - bezpłatna konsultacja

newsletter Newsletter

Informacje o nowościach - podaj swój adres e-mail.
logo logo logo logo logo