ikona 801 011 254
ikona

Blog

Odetchnij z ulgą - sposób na złe długi

Odetchnij z ulgą - sposób na złe długi

Data dodania: 12.21.2022

Opóźnienia w płatnościach ze strony partnerów biznesowych mogą spowodować problemy z terminowym regulowaniem własnych zobowiązań, zwłaszcza tych podatkowych. Brak zapłaty za fakturę, nie zwalnia bowiem firmy z obowiązku uregulowania podatku dochodowego i VAT-u. Trudności związane z pozyskaniem zapłaty od kontrahentów to nie tylko brak zwrotu za koszty poniesione w celu wykonania usługi lub dostarczenia towaru, ale także konieczność odprowadzenia podatku. Dla organów podatkowych nie ma znaczenia kiedy przedsiębiorca otrzyma zapłatę za sprzedany towar lub wykonaną usługę, a niestety coraz więcej firm boryka się z problemami nieodzyskanych należności.


Jeśli kwoty zaległych faktur nie są zbyt wysokie, to przedsiębiorca może nie odczuwać większych problemu z płynnością finansową. Gorzej, gdy niespłacone zobowiązania opiewają na znaczne sumy. Wtedy samo zobowiązanie podatkowe, którym zostaje obciążona firma może wynosić kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. Dla małych i średnich przedsiębiorstw jest to realne zagrożenie.

Na szczęście, w prawie podatkowym znalazło się narzędzie, które pozwala firmom obronić się przed przedstawioną sytuacją. Jest to ulga na tzw. złe długi, która umożliwia odzyskanie podatku dochodowego i podatku VAT od niezapłaconych faktur. Mechanizm ten pozwala na odzyskanie pieniędzy, które przedsiębiorca zapłacił już fiskusowi, mimo że jego kontrahent zalega ze spłatą należności za towary czy usługi.

Aby firma mogła odzyskać podatek dochodowy na złe długi muszą zostać spełnione następujące warunki:
- opóźnienie płatności musi wynosić minimum 90 dni;
- nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę;
- na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego ani restrukturyzacyjnego;
- transakcja została zawarta w ramach działalności dłużnika i wierzyciela, którzy odprowadzają podatek dochodowy na terenie Polski.
 
Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w przypadku podatku VAT pojawia się, gdy:
- opóźnienie płatności wynosi co najmniej 90 dni;
- wierzytelność nie została zbyta na rzecz innego podmiotu lub nie została uregulowana do dnia skorzystania z ulgi;
- od daty wystawienia faktury nie upłynęły trzy lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
- w dniu poprzedzającym skorzystanie z ulgi wierzyciel był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Po wprowadzeniu pakietu SLIM VAT 2 w październiku 2021 r. przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na złe długi i odzyskać podatek VAT nawet od transakcji z kontrahentem, który nie jest podatnikiem tego podatku, jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:
- zobowiązanie zostało potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego;
- wierzytelność została wpisana do jednego z rejestru długów, prowadzonego na poziomie krajowym;
- wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką.

Przed wprowadzeniem pakietu SLIM VAT 2 nie było możliwości skorzystania z ulgi na złe długi, jeśli dłużnikiem był podmiot niebędący podatnikiem VAT, np. osoba fizyczna. Zmiany wprowadzone dzięki pakietowi Slim VAT 2.0 rozszerzyły zakres stosowania ulgi na złe długi i umożliwiły dochodzenie swoich praw zdecydowanie większej liczbie wierzycieli.

Pamiętaj, że skorzystanie z ulgi na złe długi nie wyklucza możliwości przekazania sprawy zaległego zobowiązania do firmy EW COLLECTIONS. Działamy na zlecenie i nie otrzymujemy żadnych praw do Twojej wierzytelności, co jest podstawowym warunkiem, by skorzystać z ulgi na złe długi. Jedynym wierzycielem nadal będziesz Ty.
 
Co ważne, za nasze wyspecjalizowane działania windykacyjne nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani abonamentowych. Nasze wynagrodzenie to jedynie prowizja od odzyskanej kwoty. W zamian gwarantujemy: aktywną i profesjonalną windykację należności wobec dłużników polskich i zagranicznych, a także obsługę prawną na różnych etapach windykacji.
 
Przekazując nam sprawę nieuregulowanej faktury lub innego niespłaconego zobowiązania możesz jedynie zyskać. 
 
Odetchnij z ulgą, a my w tym czasie skutecznie zadziałamy na rzecz odzyskania Twoich pieniędzy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: https://www.eurowindykacja.pl/windykacja-naleznosci.html
newsletter Newsletter

Informacje o nowościach - podaj swój adres e-mail.
logo logo logo logo logo