ikona 801 011 254
ikona

Blog

 Czas to pieniądz - monitoring płatności

Czas to pieniądz - monitoring płatności

Data dodania: 03.06.2023

Czas to pieniądz - monitoring płatności
 
Wielokrotnie podkreślaliśmy jak duże znaczenie dla zachowania płynności finansowej każdego przedsiębiorstwa ma prewencja windykacyjna. Nikogo też nie trzeba chyba przekonywać do słuszności zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego tym razem chcielibyśmy przedstawić kolejny istotny i niezwykle skuteczny element prewencji, jakim jest monitoring płatności, czyli usługa profesjonalnego przypominania o zbliżających się terminach zapłaty za wystawione faktury lub inne zobowiązania.
 
Monitoring jest usługą realnie zmniejszającą ryzyko związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez partnerów biznesowych. W dużym uproszczeniu: jest to szereg czynności, polegających m.in. na analizie terminów spłaty faktur oraz kontakcie z płatnikami, głównie w celu przypomnienia im o zbliżających się terminach regulowania wzajemnych zobowiązań. Monitoring pozwala także na zweryfikowanie czy przepływ faktur i innych istotnych dokumentów pomiędzy przedsiębiorstwami odbywa się prawidłowo i czy nie są one kwestionowane przez kontrahenta. Na tym etapie można też szybko i sprawnie uzupełnić ewentualne braki formalne w dokumentacji lub wyjaśnić wzajemne wątpliwości i reklamacje, które mogłyby opóźnić płatność w wyznaczonym terminie.
 
Większość firm, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw nie dysponuje jednak odpowiednimi narzędziami pozwalającymi na zarządzanie należnościami, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie czynności monitoringowych w ręce profesjonalistów. Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia ekspertów z EUROWINDYKACJI. Zapewniamy wyspecjalizowane działania w zakresie monitoringu płatności, dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
 
Niektórzy przedsiębiorcy mają opory przed monitorowaniem terminowości regulowania należnych im zobowiązań finansowych. Może to wynikać z niezdrowego przyzwyczajenia do otrzymywania zapłaty po terminie lub z obawy o ewentualne pogorszenie istniejących relacji biznesowych. Z naszej wieloletniej praktyki wynika jednak, że podobne wyobrażenia nie mają przełożenia w rzeczywistości, a profesjonalnie przeprowadzony proces monitorowania spłaty nie powoduje zachwiania dobrych relacji pomiędzy kontrahentami. Rzetelni płatnicy nie odbierają przypomnień tego typu jako nieufności wobec nich, a raczej jako przejaw dbania o płynność finansową przedsiębiorstwa. Z kolei firmy, które notorycznie opóźniają się z płatnościami dostają jasny przekaz, że ich kontrahent nie toleruje takich sytuacji, co w dalszej perspektywie znacząco poprawia ich dyscyplinę płatniczą wobec partnera biznesowego, który korzysta z usług w zakresie profesjonalnej prewencji.
 
Problem nieterminowych płatności może być też związany ze zwyczajnym zapomnieniem o dacie z faktury lub niedbale prowadzoną dokumentacją w firmie Twojego kontrahenta. Wykorzystanie usługi monitoringu pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia takich sytuacji.
 
Z naszego doświadczenia wynika, że rozpoczęcie procesu monitoringu w bardzo wczesnej fazie przynosi znakomite rezultaty i znacząco wpływa na poprawę kultury płatniczej wśród kontrahentów naszych klientów. Ponadto należności wcześnie monitorowane można szybciej i łatwiej odzyskać. Według statystyk po 60 dniach oczekiwania na płatność, prawdopodobieństwo spłaty spada aż do 50%. Jeżeli opóźnienie już nastąpiło, należy działać błyskawicznie i konsekwentnie. Im dłużej czekasz z reakcją wobec płatnika, który przeciąga termin spłaty faktury, tym bardziej maleje szansa na odzyskanie Twoich pieniędzy.
 

Nie zwlekaj, przecież: czas to pieniądz, Twój pieniądz. Wyrozumiałość dla niepłacących na czas kontrahentów oraz odwlekanie w czasie monitoringu i windykacji, może doprowadzić do utraty płynności finansowej Twojej firmy, a często nawet całkowicie zaprzepaścić szansę na odzyskanie pieniędzy.

Już dzisiaj możemy przyjąć Twoje zgłoszenie i natychmiast rozpocząć działania monitoringowe lub windykacyjne: https://www.eurowindykacja.pl/zgloszenie.html

newsletter Newsletter

Informacje o nowościach - podaj swój adres e-mail.
logo logo logo logo logo