ikona 801 011 254
ikona

Windykacja w Norwegii

Windykacja w Norwegii

Globalizacja to nie tylko dostęp do nowych technologii i otwarty rynek ofert i możliwości. To także wspólne problemy: niepokój na rynkach światowych i kryzys finansowy. Kondycja wielu firm norweskich została zachwiana a słabsza kondycja finansowa czy obniżenie standardów płatniczych podmiotów gospodarczych z Norwegii jest odczuwalne dla ich europejskich kontrahentów, w tym również dla tych z Polski.

Współpraca
Warto korzystać z naszej wiedzy i skutecznych rozwiązań, które ułatwiają windykację firm norweskich. Pamiętajmy - im wcześniej wierzyciel podejmie decyzję o wszczęciu postępowania windykacyjnego, tym mniejsze koszty z tym związane ponosi a sam proces odzyskiwania należności jest bardziej skuteczny.

Windykacja w Norwegii nigdy nie była tak prosta! 

Dzięki wielopłaszczyznowej współpracy z windykatorami i doświadczonymi kancelariami partnerskimi na terenie Norwegii i całej Skandynawii, EuroWindykacja oferuje swoim klientom dochodzenie należności oparte na różnorakich narzędziach prawnych dostępnych dzięki znajomości lokalnego prawa i możliwości dotarcia do baz informacji dotyczących dłużnika norweskiego, którymi dysponują nasi partnerzy, na każdym jego etapie: polubownym, sądowym, egzekucyjnym.

Etapy dochodzenia należności

W przypadku rozwiązań polubownych w procesie windykacji w Norwegii czyli działań skierowanych na szybki kontakt i kontrolowaną współpracę z dłużnikiem, korzyści są obopólne. Wierzyciel nie angażuje dodatkowych środków finansowych a jedyny koszt to prowizja od realnie odzyskanej kwoty wierzytelności a dla dłużnika etap ten nie generuje zwiększenia wymagalnej należności. EuroWindykacja nie pobiera opłat wstępnych ani negative fee. Dodatkowo, tryb przedsądowy często pozwala skrócić czas samej windykacji należności omijając procedury sądowe.

Za zgodą i w porozumieniu z wierzycielem, podejmujemy kroki prawne jeśli to wskazane. Pomagamy kompletować dokumentację, wstępnie weryfikujemy podmiot dłużnika pod względem szans na skuteczną egzekucję, opracowujemy indywidualny kosztorys etapów postępowania, reprezentujemy w sądzie.

Działaj szybko !

Pamiętajmy, ze skuteczność procesu windykacji zależy w dużej mierze od szybkiej decyzji wierzyciela co do rozpoczęcia działań. Szybkość i precyzja działania staje się Państwa atutem w procesie odzyskiwania należności od dłużnika norweskiego.

Windykacja w Norwegii Infolinia 801 011 254 lub 71 758 20 50.

newsletter Newsletter

Informacje o nowościach - podaj swój adres e-mail.
logo logo logo logo logo