ikona 801 011 254
ikona

Blog

Ekspresowa Weryfikacja Firm Zagranicznych

Ekspresowa Weryfikacja Firm Zagranicznych

Data dodania: 02.06.2022

W dobie dynamicznego rozwoju biznesowego i globalnej gospodarki, handel międzynarodowy oraz współpraca B2B stały się nieodzowną częścią działalności wielu przedsiębiorstw. Jednakże, wraz z tymi możliwościami napotykamy także na rosnące ryzyko związane z niesolidnymi partnerami handlowymi i nierzetelnymi kontrahentami.

Aby uniknąć potencjalnych strat finansowych i utraty zaufania, warto skorzystać z narzędzi wspierających weryfikację kontrahentów, takich jak usługa Ekspresowa Weryfikacja dostępna na platformie eweryfikacja.pl.

SPRAWDŹ, CZY TWOJA FIRMA POTRZEBUJE USŁUGI WERYFIKACJI KONTRAHENTÓW - POBIERZ BEZPŁATNĄ CHECKLISTĘ

Ekspresowa Weryfikacja kontrahentów to usługa, która umożliwia szybkie i skuteczne sprawdzenie wiarygodności potencjalnych partnerów biznesowych. Niezależnie od branży, w której działasz, odnalezienie rzetelnych kontrahentów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. Usługa ta oferuje szeroki dostęp do danych z różnych źródeł, co pozwala uzyskać kompleksowy obraz partnera handlowego.

Najważniejsze cechy Ekspresowej Weryfikacji:

  1. Szybkość i Efektywność: Ekspresowa Weryfikacja dostarcza wyniki w krótkim czasie, co pozwala podejmować decyzje biznesowe w oparciu o aktualne i rzetelne informacje.
  2. Dostęp do rejestrów dłużników w UE: Usługa umożliwia sprawdzenie dłużników w Unii Europejskiej w wielu źródłach jawnych i niejawnych, co jest istotne, aby uniknąć transakcji z podmiotami, które są już obciążone zobowiązaniami.
  3. Bezpieczeństwo Transakcji: Poprzez weryfikację partnerów biznesowych, zabezpieczasz swoją firmę przed ryzykiem oszustw, niespłacania zobowiązań oraz utraty towarów lub usług.

Zagrożenia wynikające z niezweryfikowanych kontrahentów:

Rozpoczynanie transakcji B2B z niesprawdzonymi kontrahentami niesie ze sobą liczne zagrożenia, takie jak:

  1. Ryzyko Finansowe: Prowadzenie transakcji z dłużnikami lub firmami o niepewnej kondycji finansowej może skutkować utratą płatności lub niemożnością odzyskania długu.
  2. Brak Jakości Usług lub Towarów: Niesolidni partnerzy mogą dostarczyć produkty lub usługi niskiej jakości lub niezgodne z umową, co wpływa na Twoją reputację i zadowolenie klientów.
  3. Rozwój Nieuczciwej Konkurencji: Nierzetelni kontrahenci mogą wykorzystać Twoje pomysły lub produkty w nieuczciwy sposób, narażając Cię na straty.

W szczególności branża transportowa i spedycyjna, często wymaga podejmowania współpracy z nowymi partnerami w celu skutecznego dostarczenia towarów. Weryfikacja kontrahentów staje się tu kluczowym elementem, ponieważ nierzetelny partner może spowodować opóźnienia w dostawach, uszkodzenia towarów lub naruszenie umów. Dlatego przedsiębiorstwa z tej branży mogą zyskać wiele, korzystając z usługi Ekspresowa Weryfikacja, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i skuteczność transakcji.

Korzystając z naszej usługi klient otrzyma rekomendację, czy z daną firmą powinien  współpracować, czy też raczej z uwagi na posiadane przez nas informacje, powinien on z danego zlecenia zrezygnować. Usługa pozwoli klientowi na stwierdzenie, czy potencjalna transakcja z daną firmą nie rodzi nadmiernych zagrożeń w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym i czy zagrożenie dla należności będzie wysokie, średnie czy niskie.

System ocen firm, jakie stosują niektóre branżowe portale biznesowe, nie zawsze odzwierciedla stan faktyczny jaki powinien zostać wskazany potencjalnemu zleceniobiorcy transportu lub jest zawodny bądź  niewystarczający i bazujący jedynie na danych (mocno) historycznych. Zdarza się bowiem, że firma z przyzwoitą punktacją/oceną zalega ze znaczną kwotą należności o cały czas wystawia ładunki lub właśnie składa wniosek o upadłość i cały czas poszukuje nowych kontrahentów-zleceniobiorców.

Sprawdzanie kontrahentów stało się nieodzownym krokiem w dzisiejszym świecie biznesu. Usługa Ekspresowa Weryfikacja oferowana na eweryfikacja.pl zapewnia szybki dostęp do istotnych informacji, które pozwalają podejmować mądre decyzje i minimalizować ryzyko związanego z nierzetelnymi partnerami.

Bezpieczeństwo transakcji B2B jest teraz w Twoich rękach – wystarczy skorzystać z narzędzi dostępnych na rynku, aby chronić swoje interesy i zbudować trwałe relacje biznesowe.

 
Usługa Ekspresowa Weryfikacja jest oferowana w wersji abonamentowej. Zamówienie usługi można złożyć bezpośrednio nastronie interetowej usługi: www.eweryfikacja.pl. Realizacja usługi - weryfikacja kontrahenta - następuje w krótkim czasie od zlecenia.

 

Masz dalsze pytania? Napisz na adres sprzedaz@eweryfikacja.pl lub zadzwoń 799 087 001 i dowiedz się więcej.

SPRAWDŹ, CZY TWOJA FIRMA POTRZEBUJE USŁUGI WERYFIKACJI KONTRAHENTÓW - POBIERZ BEZPŁATNĄ CHECKLISTĘ

Więcej na  www.eweryfikacja.pl.

newsletter Newsletter

Informacje o nowościach - podaj swój adres e-mail.
logo logo logo logo logo