ikona 801 011 254
ikona

Blog

Decyzja wierzyciela o wszczęciu windykacji

Decyzja wierzyciela o wszczęciu windykacji

Data dodania: 02.06.2022

08.01.2018

Postaramy się  tym wpisie wyjaśnić, jak ważny jest czas działania i szybkość decyzji w podejmowaniu działań windykacyjnych.
Często z niewyjaśnionych powodów, firmy czekają ze zleceniem sprawy licząc na dobrowolną zapłatę. Niestety, im dłuższy czas oczekiwania, tym mniejsza szansa na odzyskanie należności.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której klient zwleka z decyzją o wdrożeniu windykacji, licząc na dobrowolny przelew od kontrahenta. Mimo upływu kolejnych tygodni, wpłaty nadal nie ma. Klient rozpoczyna poszukiwania firmy windykacyjnej i otrzymuje kilka ofert współpracy. Wciąż zwlekając z decyzją o podjęciu procedury windykacyjnej, naraża się na ewentualność zniknięcia dłużnika z rynku w dłuższej perspektywie lub nawet jego upadłości – pozbawiając się jednocześnie możliwości skutecznego odzyskania swoich należności.

Wcześniejsza decyzja o podjęciu windykacji mogłaby skutkować odzyskaniem w opisanym powyżej wypadku znacznej części wierzytelności w krótszym czasie, jednakże wymaga to świadomych i bezzwłocznych działań wierzycieli.

Bywa, że niektórzy zwlekają z podjęciem windykacji z uwagi na sam fakt konieczności poniesienia kosztu prowizji od odzyskanej należności i to bez względu na jego wysokość. Tego typu podejście „ekonomiczne” najczęściej kończy się niemożnością odzyskania należności od dłużnika czy to z uwagi na długi czas, jaki upływa pomiędzy terminem wymagalności faktury a bardzo późną decyzją o wszczęciu działań windykacyjnych i niewypłacalnością dłużnika, lub nawet przedawnieniem roszczenia.
Z powodów – nazwijmy to pseudo oszczędnościowych – zdarza się, że wierzyciel decyduje się na bardzo „budżetową” ofertę windykacji danej wierzytelności, gdzie decydującą rolę gra wysokości prowizji od odzyskanych pieniędzy. Wówczas wierzyciel wybiera ofertę z najniższą prowizją za efekt windykacji.
W takim przypadku zdarza się, że windykacja w danej sprawie nie będzie prowadzona przez profesjonalny podmiot od szeregu lat obecny na rynku, z wypracowanymi metodami działania oraz skutecznym zapleczem technicznym i osobowym. Krótki czas obecności firmy windykacyjnej na rynku, bardzo niskie prowizje oferowane na start w połączeniu z brakiem profesjonalizmu mogą wierzycielowi przynieść więcej szkody niż pożytku. Szkopuł w tym, że rynek obsługi wierzytelności jest w Polsce mocno rozdrobniony i niestety biorą w nim udział osoby czy podmioty oferujące windykację  bez doświadczenia, których jedyną kartą przetargową jest niska prowizja .

Sami wielokrotnie obsługujemy sprawy przekazane nam przez klientów po bezskutecznych działaniach windykacyjnych prowadzonych przez inne podmioty i niestety działania te nie dość, że nie przybliżyły wierzyciela do spłaty, lecz także powodowały nierzadko realne straty. Przywołajmy tu chociażby przedawnienie roszczenia w toku działań poprzedniej firmy windykacyjnej czy też skuteczne zepsucie opinii wierzyciela na rynku, konieczność ponoszenia wysokiego kosztu obsługi kredytu firmowego z uwagi na ryzyko całkowitej utraty płynności finansowej wskutek braku spłaty danego zadłużenia. Jedynym kryterium dla którego sprawa klienta była powierzona poprzedniej firmie, była niska prowizja, jednak z uwagi na nieprofesjonalną czyli ostatecznie nieskuteczną obsługę danej sprawy, spłaty należności nie było, zaś klient został z problemem.

Nieświadomość podmiotów gospodarczych co do terminów przedawnienia roszczeń jest bardzo często powodem wprowadzania ich firm w stan zachwianej płynności finansowej. Jest tu wiele do zrobienia dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie danym podmiotem, aby skutecznie informować pracowników o terminach przedawnienia roszczeń oraz o konsekwencjach z tym związanych.

Reasumując, czas podjęcia decyzji o wszczęciu windykacji jest kluczowy dla efektywnych działań windykacyjnych, zaś wybór podmiotu do obsługi sprawy windykacyjnej zawsze powinien opierać się na analizie nie tylko kryterium cenowego ale także zakresu działań oferowanych przez firmę windykacyjną. Czasem nie warto dla nieznacznie niższych kosztów ryzykować i narażać swojej firmy na być może nieodwracalne straty.

newsletter Newsletter

Informacje o nowościach - podaj swój adres e-mail.
logo logo logo logo logo